Kuva 1: Paleface (oikealta nimeltään Karri Miettinen) on tullut tunnetuksi voimakkaista yhteiskuntapoliittisista ja vasemmistohenkisistä sanoituksistaan. Kun meille avautui mahdollisuus saada Paleface sanoittamon vetäjäksi, tartuimme tilaisuuteen heti.  Monelle sanoittajalle merkitsi paljon, että itse Paleface kommentoi juuri hänen sanoitustaan. Kuva: Annika Rossi.

Kaupunginomistaja-hankkeessa järjestetään kaupunkibiisin sanoituskilpailu. Biisin sanoittamista voi harjoitella ammattilaisten vetämissä sanoittamoissa, joista olemme suunnitelleet mahdollisimman erilaisia. Tavoitteena on ollut kokeilla, mitkä konseptit toimivat parhaiten. Joissakin sanoittamoissa olemme menneet sinne, missä ihmiset jo valmiiksi ovat. Tällaisia ovat esimerkiksi pubit ja nuorisotalot. Yksi sanoittamo järjestettiin Taiteiden yössä, jossa oli ihmisiä paljon liikkeellä. Näissäkin sanoittamoissa tavoitettiin hyvin erilaisia ihmisiä: Pubeissa on ihmisiä, jotka eivät välttämättä taidetta ja kulttuuria juuri harrasta. Taiteiden yössä taas on liikkeellä jo valmiiksi sanataiteesta kiinnostuneita ihmisiä, joille oman taiteellisen tuotoksen luomiseen ei ole suurta kynnystä. Nuorisotalo rajaa osallistujat iän perustella, vaikka mikään ei olisi estänyt aikuisia osallistumasta nuorisotalon tapahtumaan. Verkkosanoittamot puolestaan järjestetään siksi, että osalle ihmisistä on helpompi osallistua tällaisiin tapahtumiin anonyyminä.

Riihimäellä järjestetyssä sanoittamossa päätimme kokeilla sellaista konseptia, jossa sanoittamoa vetää maineikas rap-tähti Paleface ja johon on ennakkoilmoittautuminen. Sanoittamoon ilmoittautui 25 henkilöä, mikä oli itse asiassa yli Palefacen toivoman maksimimäärän. Tässä blogissa pohdin tapahtuman onnistumista osallisuuden näkökulmasta. Kutsun tapahtumaa tähtisanoittamoksi sen erityispiirteiden vuoksi.

Tähtisanoittamon tapahtumat

Palefacen vetämä sanoittamo järjestettiin lauantaina 22.9.2018 klo 10–16 Riihimäellä tunnelmallisessa tupamaisessa Vihreässä talossa.  Jo tapahtuman ajankohta poikkesi kaikista muita sanoittamoista: nyt oli koko päivä aikaa sanoittaa, mikä mahdollisti jopa täysin valmiiden sanoitusten syntymisen.  Lisäksi Paleface saattoi auttaa biisinkirjoittajia henkilökohtaisesti isosta osanottajamäärästä huolimatta.

Päivän aluksi 20-vuotisen uran tehnyt rap-artisti esitti erilaisia kappaleita, joiden tekemisessä hän oli ollut mukana. Tämän jälkeen Paleface antoi jokaisen kertoa taustoistaan ja toiveistaan, vaikka se veikin melko paljon aikaa. Seuraavaksi Paleface jakoi osallistujat ryhmiin siten, että rap-genren edustajat siirtyivät omaan tilaansa ja muut jäivät päähuoneeseen. Päivän lopuksi osallistujat esittivät työnsä tulokset, jotka otettiin vastaan isojen aplodien kera.

Paleface vaikutti koko ajan tietävän, mitä teki ja otti tilan haltuun sekä karismallaan että opettajan taidoillaan. Rap-tähti kiersi pöytäryhmät useampaan kertaan antaen kommentteja ja ehdotuksia, vaikka hikipisarat tähden otsalla kertoivat työn vaativuudesta. Sisällöllisesti Paleface vaikutti keskittyvän siihen, miten sanat saadaan sopimaan kappaleen sävellykseen – ei niinkään kielikuvien ja tarinoiden luomiseen. Tässä suhteessa muusikon vetämä sanoittamo vaikuttaisi eroavan paljon sanataiteilijan vetämästä sanoittamosta.

Sanoittamon osallistujat

Tapahtuma keräsi sinänsä moninaisen osallistujajoukon: paikalla oli kaiken ikäisiä sanoittamisesta innostuneita ihmisiä. Osa oli jo ehtinyt julkaista omia biisejä, toiset taas kertoivat kirjoittavansa omaksi ilokseen biisejä tai runoja. Kaikkia yhdisti yksi tekijä: jokaisella oli kokemusta musiikintekijänä lukuun ottamatta yhtä paikalle tullutta runoilijaa. Paikalla oli ainakin muutama ammattimuusikkokin. Muutamat keski-ikäiset osallistujat olivat julkaisseet musiikkia menneinä vuosikymmeninä. Nuoret osallistujat olivat kiinnostuneet odotetusti rap-musiikista.

Esittelykierroksella Paleface varmistui siitä, että hän puhuu musiikista paljon tietävälle yleisölle. Palefacen puheessa sinkoilivat ilman selityksiä ammattitermit, kuten bbm, biitti, tempo, tavu, pulssi, laini ja monet muut käsitteet, jotka saattoivat aueta vain musiikin harrastajille. Paikalla ollut runoilija taisi olla lisäkseni ainoa, joka ei kaikkia termejä osannut käsitellä. Muut osallistujat eivät ammattitermeistä häkeltyneet.

Sanoittajat tukivat myös toisiaan ja kommentoivat toistensa riimittelyitä. Ylipäänsä tapahtuman tunnelma oli leppoisa, rentoutunut ja yhteisöllinen. En havainnut esimerkiksi minkäänlaista sanoittajien välistä kilpailua tai nokittelua. Sanoittajat olivat selvästikin tottuneet antamaan tuotoksiaan toisten arvioitavaksi, sillä tähän ei tuntunut olevan minkäänlaista kynnystä. Myös nuorimmat osallistujat jakoivat sanoituksiaan toisille sanoittajille usein naureskellen itselleen.

Lopuksi

Kaupunginomistajahankkeen keskeisin tavoite on tarjota osallistumismahdollisuuksia myös niille, jotka eivät yleensä harrasta taidetta. Jos sanoittamista vetää suuren luokan pop-tähti, on selvää, että kynnys osallistua on aloittavalle sanoittajalle suuri. Lisäksi tähden vetämään sanoittamoon on välttämätöntä asettaa maksimimäärä osallistujille, mikä taas edellyttää ennakkoilmoittautumista. Aiempien hankkeiden perusteella tiesimme, että ennakkoilmoittautuminen tekee osallistumisesta entistä vaikeampaa epätyypillisille taiteen harrastajille (Lindholm 2018).

Meidän kuitenkin kannatti järjestää myös pop-tähden vetämä sanoittamo jo yksin siksi, että nyt hahmotamme kokeneen sanoittajan ja täysin kokemattomien välisen eron. Myös ammattimuusikon ja sanataiteilijan erot tulivat selvästi näkyviin. Nämä erot auttavat meitä tuotteistamaan hankkeen konseptin ja myymään sen muille kaupungeille.

Tähden vetämä sanoittamo on tapahtuman järjestäjille helpompi konsepti. Tähden nimi veti ainakin tällä kertaa sanoittamon täyteen ja ennakko-ilmoittautumista on mahdollista käyttää. Kun osallistujien määrä tiedetään etukäteen, on muutkin asiat helpompi suunnitella. Silti ei ole tarkoitus, että biisien sanoittaminen jätetään vain musiikin harrastajille. Jos näin tapahtuu, emme ole lisänneet juurikaan taiteen ja kulttuurin sosiaalista saavutettavuutta, vaan pikemminkin tarjonneet yhden osallistumismahdollisuuden lisää ennestään aktiivisille ihmisille.

Seuraavassa vaiheessa meidän tulee myös enemmän kiinnittää huomioita siihen, minkä verran musiikin teoriasta on tiedettävä voidakseen sanoittaa. Oma ymmärrykseni on lähellä nollaa ja vaikka olenkin hankkeen projektipäällikkö, en vieläkään tiedä, voinko silti tehdä oikeasti laulettavia kappaleiden sanoituksia. Tämä on seuraava tärkeä vaihe hankkeen toiminnassa.

Kirjoittaja: Arto Lindholm, VTT, yliopettaja, Humak

 

Lähteet

Lindholm, Arto 2018 (toim.). Lähiöiden osallisuuskirja. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 49.