Säännöt

Sanoituskilpailun säännöt

 1. Biisisanoituskilpailun järjestää Beetles LIFE -hanke (http://www.metsa.fi/beetleslife) ja sen toteutuksesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu (jatkossa Humak).
 2. Sanoituskilpailu alkaa 14.2.2020 klo 0:00 ja päättyy 31.5.2020 klo 24:00.
 3. Kilpailun tuomareita ovat: retkeilyyn erikoistunut tietokirjailija Jouni Laaksonen, retkeilytoimittaja ja -kirjailija Joel Ahola sekä laulaja-lauluntekijä Riikka Keränen.
 4. Voittajasanoitus sävelletään, studioäänitetään ja julkaistaan. Kappale saa kantaesityksen Luontokeskus Haltiassa Suomen luonnonpäivänä 29.8.
 5. Kilpailun pääpalkintoina ovat majoituslahjakortti kahdelle Nuuksion Pohjoisen Portin Tentsileihin (Arvo 180€) sekä oma uhanalainen nimikkopuu tropiikkiin.
 6. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä mitään aikaisempaa kokemusta sanoittamisesta.
 7. Sanoitukset palautetaan Lyytin sähköisen linkin kautta.
 8. Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä siten, että sanoittajan nimi jää luottamuksellisesti vain järjestäjien tietoon. Tuomarit eivät tiedä sanoittajan nimeä.
 9. Sanoittajan nimimerkki ja yhteystiedot tulee olla mainittuina myös varsinaisessa sanoituksen sisältävässä dokumentissa.
 10. Kilpailuun osallistuvilta kysytään demografisia taustatietoja. Näitä tietoja käsittelee ainoastaan Humak raportoidessaan yleisellä tasolla kilpailuun osallistuneista. Tietoja käsitellään ainoastaan prosentuaalisin jakaumin siten, että taustatietoja ei voi yhdistää yksittäiseen sanoittajaan.
 11. Sanoituksien tulee olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, kilpailijan itse kirjoittamia ja aikaisemmin julkaisemattomia. Muilla kielilläkin voi osallistua kilpailuun, mutta tällöin sanoituksiin tulee liittää suomennos mukaan.
 12. Osallistujat antavat Humakille ja Metsähallitukselle luvan julkaista ja siteerata sanoituksia ilman erillistä korvausta sosiaalisessa mediassa, kotisivuillaan sekä tiedotteissaan. Sanotuksien tekijänoikeudet säilyvät kirjoittajilla. Kaupallisesta hyödyntämisestä sovitaan tarvittaessa sanoittajan kanssa erikseen. Beetles LIFE -hankkeen päärahoittaja on Euroopan unioni. EU saa luvan julkaista sanoituksia hankkeen hallinnossa ja hankkeesta viestiessään.
 13. Esittäjällä, säveltäjällä ja sovittajalla on oikeus muokata sanoitusta siten, että sanoitus saadaan säveltäjän, sovittajan ja esittäjän toivomalla tavalla laulettavaan muotoon. Sanoittaja voi ehdottaa sävellyksen tyylilajia, mutta päätöksen tyylilajista tekee säveltäjä.
 14. Voittajasanoitukset valitsee tuomaristo.
 15. Sanoituskilpailun aihepiirinä ovat Suomen luonnon uhanalaiset kasvit ja eläimet. Sanoitukset voivat käsitellä aihetta myös laajemmin ekosysteemitasolla. Hyvä mahdollisuus sanoituksille on ottaa inspiraatiota esimerkiksi Beetles LIFE -hankkeesta ja sen kohdelajeista. Lajien tai hankkeen nimeäminen ei kuitenkaan ole edellytys kilpailuun osallistumiselle eikä siinä menestymiselle.
 16. Voittajat julkaistaan kesällä 2020.
 17. Lisätietoja:  antti.pelttari@humak.fi