Projektinfo

Sanoittamalla kaupunginomistajaksi är ett projekt som leds av Humanistinen ammattikorkeakoulu med Imatra, Riihimäki och Åbo stad samt Rock Academy Finland och (i Åbo) Kirjan talo – Bokens hus ry som samarbetspartner. Projektet får finansiell stöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Vad är en låttextsmedja?

Låttextsmedjorna testades för första gången i fjol, då en låttexttävling arrangerads i förorter. Smedjorna som arrangerades i samband med tävlingen överträffade alla våra förväntningar. Speciellt antalet låttexter som deltog överraskade arrangörerna totalt: Det blev över 300 låttexter och antalet skribenter var rejält över 200. Det fanns flera deltagare som lämnade in flera än en låttext. Låttextsmedjorna gick då under namnet biisihautomo och de arrangerades i förorterna både på pubar, bibbor, ungdomsgårdar och i utrymmen som tillhör församlingar och arbetslösas föreningar. Ett av budskapen från förra årets experiment var tydligen, att dessa smedjor ska arrangeras i sådana utrymmen dit folk kommer av någon annan anledning än bara som inbjudna gäster eller som förhandsanmälda deltagare.

Även i år arrangeras låttextsmedjor bl.a. på pubar, eftersom de – överraskande nog– fungerar bäst som plattformer där man kan uppmuntra och inspirera folk. Andra ställen för låttextsmedjor är t.ex. köpcentra och stadens gårdar – generellt sådana ställen där man ofta gör korta besök men sällan stannar en längre tid, åtminstone inte för att skriva. Årets nyhet är nätsmedjan – genom den blir låttextsmedjorna nationella.

Tilläggsinformation:

Arto Lindholm, projektledare

arto.lindholm@humak.fi

020-020 7621 386