Regler

Låttexttävling för stadslåten – Regler

 1. Låttexttävlingen för stadslåten arrangeras av Humanistiska yrkeshögskolan (i fortsättningen Humak). Låttexttävlingen börjar den 1 augusti 2018 klo 0:00 och tar slut den 30 november 2018 kl 24.00.
 2. Det finns fyra serier i tävlingen: 1) den nationella serien 2) Imatra-serien 3) Åbo-serien 4) Riihimäki-serien. I varje serie väljs en vinnartext, som utnämns till årets stadslåtstext, årets Imatra-låttext, årets Åbo-låttext eller till årets Riihimäki-låttext. Var och en får, oberoende av sin hemort, ta del i vilken serie som helst med hur många låttexter som helst, men en enskild låttext får bara delta i en serie.
 3. I samband med detta organiseras det i Imatra en låttexttävling mellan tre pubar: Pub Vahti, Imatra Startti pub (Wanha mestari) och Bar Kenguru. Alla deltagare i denna tävling deltagar även i Imatra-serie.
 4. Vinnartexterna kommer att komponeras och spelas på ett lämpligt evenemang, t.ex. på en stadsfest.
 5. Vinnaren till Imatra-serie får två VIP-biljetter till Imatran Ajot 2019. Andra deltagande städer kommer att tilldela liknande evenemangsbiljetter. I fall dessa evenemang inte organiseras, kommer vinnare att få andra priser. De fem nästbästa texterna får hedersomnämnande och diplom i samband med prisutdelningen.
 6. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av deltagarna av att skriva låttexter.
 7. Låttexterna lämnas in via länken, som publiceras här och på nätsidan www.biisisanoittamo.fi.
 8. De första 100 deltagarna kan få kommentarer om sin text genom att skicka låttexten till biisisanoittamo@humak.fi innan de insänder dem till tävlingen. Detta ska ske senast den 30 oktober 2018. Skriv ”Låttexttävling” som ämne till epost-meddelandet. Man behöver inte bifoga sina kontaktuppgifter i de låttexter som skall kommenteras.
 9. Man kan också ta del med signatur; då föreblir skribentens namn konfidentiellt och ges inte vidare av arrangörerna.
 10. Deltagarna kommer att ombes att uppge demografiska bakgrundsuppgifter. Dessa uppgifter behandlas endast av Humak i samband med rapporteringen över tävlingsdeltagarna på allmän nivå. Uppgifterna behandlas endast genom procentuella fördelningar så att bakgrundsuppgifterna ej kan kopplas till en enskild deltagare.
 11. Deltagarens signatur och kontaktuppgifter skall nämnas även i det dokument som innehåller den egentliga låttexten.
 12. Låttexterna skall skrivas antingen på finska, svenska eller engelska. De skall vara skrivna av själva skribenten, och de får inte ha publicerats i andra medier på förhand. Man kan även ta del på andra språk, men då måste man bifoga en översättning till finska.
 13. Deltagarna ger Humanistiska yrkeshögskolan och de deltagande städerna tillstånd att publicera vinnartexterna samt de diplombelönade texterna i sociala medier, på sina hemsidor och i sina meddelanden. Skribenten föreblir upphovspersonen till låttexten. Kommersiellt utnyttjande överenskommas skilt med skribenten.
 14. Musikern/orkestern som framför bidraget har rättighet att bearbeta texten till ”sjungbar” form på den av artisten önskade sätt.
 15. Vinnartexten väljs av en jury som består av musikern Harri Saksala. I övrigt har varje serie en lokal jury som hjälper till med valet. I Åbo, Riihimäki och Imatra består juryn av lokala proffsmusiker. Som domare för den nationella serien agerar nätsmedjornas ledare.
 16. Temat för låttexttävlingen är att beskriva stadsliv med egna ord. Det är inte nödvändigt att nämna någon stad eller stadsdel. Låten behöver inte heller innehålla tips eller ortnamn som hjälper att identifiera området. Låttexten kan alltså vara ett minne av en känsla, smak eller doft e.d. Den kan även vara en erfarenhet eller sinneslandskap som har med någon stad, stadsdel eller förort att göra.
 17. För att stöjda skrivningsprocessen, arrangeras låttextsmedjor, som är öppna för alla, där man kan skissa sina texter och få tips om hur man gör en bra låttext. Smedjor arrangeras i de deltagande städerna och på nätet. Mer detaljerad information om plats och tid publiceras på nätsidan www.biisisanoittamo.fi.
 18. Tilläggsinformation av hela tävlingen och nationella serie: Arto Lindholm arto.lindholm@humak.fi, Imatra-serie: sarianna.purtilo@imatra.fi Åbo-serie: minna.hautio@humak.fi.